ลูกเดือยนำมาทำอะไรทานได้บ้าง

ลูกเดือยเป็นเมล็ดของต้นหญ้าชนิดหนึ่งที่อยู่ในตระกูลข้าว มีลักษณะกลม เปลือกแข็ง สีขาวขุ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ Coix lachrymal-jobi Linn เลือกเมล็ดที่อ้วนสมบูรณ์ ไม่มีแมลงหรือมอดกัดแทะ บรรจุอยู่ในถุงสภาพดี การต้มลูกเดือนให้สุกนุ่ม เริ่มจากล้างลูกเดือยให้สะอาด ต้มพร้อมกับน้ำปริมาณ 5 เท่าของลูกเดือย ต้มไฟกลางอย่างน้อย 30 นาที ลูกเดือยจะสุกนุ่ม

การจำแนกประเภทของ 5G

5G จะสนับสนุนความหลากหลายของกรณีการใช้งานที่เกิดขึ้นใหม่ในขณะนี้หรือจะโผล่ออกมาในอนาคต กรณีการใช้งานต่างๆมีลักษณะและความต้องการที่แตกต่างกัน มันเป็นประโยชน์ที่จะจัดกลุ่มกรณีการใช้งานที่เกิดขึ้นใหม่นับไม่ถ้วนเป็นหลายครอบครัวกรณีการใช้งาน. ใช้กรณีในครอบครัวแต่ละกรณีการใช้ร่วมกันลักษณะและความต้องการที่คล้ายกัน